Aparatur.

KEPALA DESA.

SEKRETARIS DESA.

KAUR KEUANGAN.

KASIE PEMERINTAHAN.

KAMITUWO II.

KAMITUWO IAgus Muhdiyono

Kepala DesaKUSWANDI

KAUR UMUM